gia-xe-vinfast-vf8-background
Hinh-anh-Dang-ky-lai-thu-o-to-VinFast-Fadil
gia-xe-vinfast-vf8-background
Hinh-anh-Dang-ky-lai-thu-o-to-VinFast-Fadil

+995

Khách hàng truy cập trong ngày

+125

Khách hàng tiềm năng trên ngày

+4

khách hàng
cọc trên tuần

giá xe ô tô vinfast Điện

Cùng bạn bức phá mọi giới hạn

VF E34   570.000.000

Trả trước tối thiểu 79.000.000

Dòng xe

SUV

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~300Km

Có suất xe giá ngoại giao nhận xe sớm

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết

Hơn cả sự phấn khởi

VF8   850.000.000

Trả trước tối thiểu 99.000.000

Dòng xe

SUV

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~471Km

Có suất xe cọc cũ nhận xe sớm giá tốt

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết

Hơn cả sự mong đợi

VF9   1.118.000.000

Trả trước tối thiểu 149.000.000

Dòng xe

SUV

Số chỗ ngồi

7 chỗ

Quãng đường

~591Km

Có suất xe cọc cũ nhận xe sớm giá tốt

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết
gia- xe-o-to-dien-vf5

Cùng bạn bức phá mọi giới hạn

VF5   458.000.000

Trả trước tối thiểu 89.000.000

Dòng xe

SUV hạng A

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~300Km

Đặt cọc 20 triệu tặng ngay 30 triệu TM

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết
gia- xe-o-to-dien-vf6

Hơn cả sự phấn khởi

VF6   xxx.000.000

Trả trước tối thiểu xx.000.000

Dòng xe

SUV

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~xxxKm

Có suất xe cọc cũ nhận xe sớm giá tốt

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết
gia- xe-o-to-dien-vf7

Hơn cả sự mong đợi

VF7   xxx.000.000

Trả trước tối thiểu xx.000.000

Dòng xe

SUV

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~xxxKm

Có suất xe cọc cũ nhận xe sớm giá tốt

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết
gia-xe-vinfast-vf3

Xe của đô thị

VF3   2xx.000.000

Trả trước tối thiểu 50.000.000

Dòng xe

SUV mini

Số chỗ ngồi

5 chỗ

Quãng đường

~xxxKm

Nhận đặt cọc từ tháng 9/2023

Tư vấn chi tiết Xem chi tiết